Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 så gäller strängare regler för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen; GDPR. Därför måste alla som behandlar personuppgifter, (till exempel samlar in, lagrar, ändrar, använder eller observerar), följa de nya dataskyddsreglerna. För att kunna spara dina personuppgifter behöver vi därför ditt samtycke.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av C/o Casting & Produktion AB med ändamålet att kunna kontakta dig för eventuella framtida uppdrag. Genom ditt frivilliga samtycke ger du C/o Casting & Produktion AB rätt att använda uppgifterna enligt detta ändamål. Den rättsliga grunden är artikel 6.1a i dataskyddsförordningen. Återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke, innan samtycket återkallas. Dina personuppgifter kommer att gallras vid behov, men de kan komma att bevaras under tiden som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling. Du har även rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Det är viktigt att personuppgifterna som behandlas är korrekta och Du behöver därför meddela C/o Casting & Produktion AB vid eventuella förändringar.

COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer om vår policy här.